Dentala och estetiska implantat

Implantate

Under livet kan man förlora sina tänder till följd av karies, tandlossning (paradontosis) eller olycka. Framtänderna brukar man ersätta av mer estetiska skäl, medan kvarnen (premolar, molar) är nödvändiga och ersätts för att återställa tuggfunktionen.Vid en traditionell tandersättning skall de intilliggande tänderna slipas.

I modern tandvård är det tandimplantater som ersätter framgångsrikt de saknande tänderna. Detta kan tänkas som en ”artificiell rot”, som skall införas i benet. Vi kan skapa krona, bro (brygga) eller protes på implantaten.

De ”artificiella rötterna” kan placeras i den övre och nedre käken. Benbildningen i överkäken tar 4 månader, medan i underkäken 2-3 månader, men det beror också på patientens benkvalitet.

Sinuslyft

Sinuslyft är lämpligt för tandlösa patienter med sådan atrofi i överkäken (den saknande tandens premolara, molara område) att otillräcklig benvolym föreligger för att förankra ett tandimplantat. I detta fall höjs sinus-slemhinna med hjälp av moderna benersättningsmaterial under operation.

Behandling av tandlossning

Tandlossning eller så kallad parodontit orsakas av bakterier som fäster på och växer på tandytorna, under tandköttskanten. Inflammationen leder till att ben och bindväv bryts ner, tandfästet försämras och kan leda till oåterkallelig process.

Förebyggandet är viktigast, men om inflammationen sprider sig till tandroten i tandköttsfickan, kan vi genomföra en operation som innebär att efter bedövningen öppnas en lucka i tandköttet utmed tandroten så att man kommer åt att se och rengöra. Efter rengöringen fäller man tillbaka tandköttsfliken och syr fast den i sitt rätta läge. Ingreppet är helt smärtfritt och resultaten är att tandköttet sätter fast benet och behåller tanden.

Kosmetisk tandvård

Förlusten av tänderna kan uppstå under vårt liv till följd av karies, tandlossning (paradontosis) eller olycka. Framtänderna brukar man ersätta mer av estetiska skäl, medan kvarnen (premolar, molar) är nödvändiga och ersätts för att återställa tuggfunktionen.

Saknande tänder kan ersättas med tandbro(brygga). Den förberedande behandlingen är att slipa till de intilliggande stödtänderna för att skapa ett bra fäste för bron. Tandbroar görs antingen av metall eller zirconia med porslin påbränt vilket ger ett utseende till de saknande tänder som i praktiken inte går att skilja från patientens egna tänder.

Tandbehandlingar

Tandfyllningar

Den största orsaken av tandförlusten är karies. Om vi besöker vår tandläkare i tid, kan vi stoppa denna process. Tandfyllning behövs för att återskapa tandens form samt skydda tandnerven.

Olika fyllningsmaterial tillämpas beroende på skadans storlek, var den sitter o patientens önskemål. De mest frekventa fyllningsmaterial vi använder är kompositer och glasjonomerer.

Rotbehandling

Tänder med antingen levande eller död pulpa går att rädda med hjälp av rotbehandlingen. Den innebär att tandläkaren öppnar en väg in till rotkanalen för att ta bort resterna av tandpulpan (blodkärl, nerver) och göra rent de infekterade rotkanalerna. Rotkanalen fylls sedan igen med ett bakteriedödande medel.

Tandkirurgi

Rotspetsresektion

Rotspetsresektion eller s k rotspetsamputation betyder avlägsnandet av rotens inflammerade spets. Karies kan sprida sig från tandens hårda vävnader (emalje, dentin) till pulpan. Denna process kan botas med rotbehandling, men i senare sked kan uppstå rotcysta i käkbenet. Det kan läkas endast med operation efter rotbehandlingen.

Det finns också fall där inflammationen utvecklas till följd av en dålig rotbehandling, I detta fall, om det är möjligt, det behövs en ny rotfyllning. Om detta inte är möjligt, till exempel om inflammationen kvarstår efter den nya rotfyllningen, då utförs resektion.

Visdomstand borttagning

Visdomständerna uppträder first vanligtvis vid 18 års ålder. Före denna ålder är visdomständerna täckta av benlager. I flera fall kan det vara rekommenderat avlägsna visdomstanden.

1. Före frambrytandet:
Cysta kan utvecklas i benet.
Redan i detta skede kan det förorsaka tandregleringsproblem.

2. Under frambrytandet (då kan det orsaka de flesta problem):
Det kan bildas tandköttsficka, ett mellanrum mellan tandkrona och tandkött (pericoronit).
Visdomstanden kan trycka på framstående tänder så att de kan bara flyttas till deras rätta plats med tandställningen.

3. Efter frambrytandet:
På grund av sitt läge är det svårt att rengöra visdomstanden, vilket gör det lätt att karies kan uppstå på den.

Vi ser fram emot att välkomna Er och tacka Er personligen ert förtroende

Förutom att försäkra fullkomlig teknisk utrustning och professionella bakgrund, det är också viktigt för oss att skapa en trevlig atmosfär med hemtrevligt väntrum och vänlig, hjälpsam personal.

Ingen väntar på behandlingar

Vi mottar våra patienter efter att boka tid hos oss, vilket förkortar de långa och ofta frustrerande väntetider.

Boka en tid

Om du vill boka ett möte klicka här!
ZSUZSANNA Bóné

boka nu
boka nu