Doctor

Kvalifikation och kompetens

 • Universitetet i Bern, Klinik und für Oralchirurgie Stomatologi
  Master Kurs i Regenerativ och Estetisk Parodontal Terapi
  Master Kurs i Estetisk Implant Tandvård
  Master Kurs i GBR (Guided bone regeneration) och Sinus Ympning Förfaranden
 • Semmelweis Universitetet i Budapest, Odontologiska Fakulteten
 • Dentoalveolär tandkirurg leg.läkare
 • Kirurg i tand-och munsjukdomar
 • Tandläkare

Dental license is active in Norway!