Tandkirurgi

Rotspetsresektion

Rotspetsresektion eller s k rotspetsamputation betyder avlägsnandet av rotens inflammerade spets. Karies kan sprida sig från tandens hårda vävnader (emalje, dentin) till pulpan. Denna process kan botas med rotbehandling, men i senare sked kan uppstå rotcysta i käkbenet. Det kan läkas endast med operation efter rotbehandlingen.

Det finns också fall där inflammationen utvecklas till följd av en dålig rotbehandling, I detta fall, om det är möjligt, det behövs en ny rotfyllning. Om detta inte är möjligt, till exempel om inflammationen kvarstår efter den nya rotfyllningen, då utförs resektion.

Visdomstand borttagning

Visdomständerna uppträder first vanligtvis vid 18 års ålder. Före denna ålder är visdomständerna täckta av benlager. I flera fall kan det vara rekommenderat avlägsna visdomstanden.

1. Före frambrytandet:
Cysta kan utvecklas i benet.
Redan i detta skede kan det förorsaka tandregleringsproblem.

2. Under frambrytandet (då kan det orsaka de flesta problem):
Det kan bildas tandköttsficka, ett mellanrum mellan tandkrona och tandkött (pericoronit).
Visdomstanden kan trycka på framstående tänder så att de kan bara flyttas till deras rätta plats med tandställningen.

3. Efter frambrytandet:
På grund av sitt läge är det svårt att rengöra visdomstanden, vilket gör det lätt att karies kan uppstå på den.