Sinuslyft

Sinuslyft är lämpligt för tandlösa patienter med sådan atrofi i överkäken (den saknande tandens premolara, molara område) att otillräcklig benvolym föreligger för att förankra ett tandimplantat. I detta fall höjs sinus-slemhinna med hjälp av moderna benersättningsmaterial under operation.