Kosmetisk tandvård

Förlusten av tänderna kan uppstå under vårt liv till följd av karies, tandlossning (paradontosis) eller olycka. Framtänderna brukar man ersätta mer av estetiska skäl, medan kvarnen (premolar, molar) är nödvändiga och ersätts för att återställa tuggfunktionen.

Saknande tänder kan ersättas med tandbro(brygga). Den förberedande behandlingen är att slipa till de intilliggande stödtänderna för att skapa ett bra fäste för bron. Tandbroar görs antingen av metall eller zirconia med porslin påbränt vilket ger ett utseende till de saknande tänder som i praktiken inte går att skilja från patientens egna tänder.